twitter|Japanese|English| 

map North America South America Oceania Africa Southeast asia India,Nepal China,Korea mongolia russia Europe

--Update History--
Mar.29,2013 Update: (jsps) Thailand
Mar.13,2013 Update: (jsps) Newzealand
Feb.25,2013 Update: (jsps) Hawaii(USA)
Feb.13,2013 Update: (jsps) Nanjing(China)
Jan.22,2013 Update: (jsps) Indonesia
Dec.20,2012 Update: (jsps) Copenhagen (Denmark)
Dec.20,2012 Update: (jsps) Valencia (Spain)
Dec.10,2012 Update: (jsps) Philadelphia (USA)
Nov.13,2012 Update: (jsps) Fairbanks (USA)
Nov.12,2012 Update: (jsps) Orlando (USA)
Nov.07,2012 Update: (jsps) Vienna (Austria)
Oct.23,2012 Update: (jsps) Malaysia
Aug.07,2012 Update: (jsps) Norfolk (USA)
Jul.10,2012 Update: (jsps) New York (USA)
May.15,2012 Update: (c) Busan (Korea)
May.14,2012 Update: (d) Palangkaraya (Indonesia)
Apr.09,2012 Update: (d) Cambridge (USA)
Jan.30,2012 Just started Twitter.
Jan.26,2012 Update: (jsps) Florida (USA)
Dec.01,2011 Update: (d) Malaysia
Nov.21,2011 Update: (c) Texel islands (Netherlands)
Nov.10,2011 Update: (d) Trebon (Czech)
Oct.21,2011 Update: (c) Washington,D.C. (USA)
Oct.18,2011 Update: (d) Benin(Africa)
Oct.17,2011 Website open!
Aug.11,2011 Update: (c) Vienna (Austria)
Jul.29,2011 Update: (d) Oxford(UK)
Jun.27,2011 Update: (d) Yakutsk(Russia)
Jun.20,2011 Update: (e) mongolia
get flash player mail  
counter